Om Gott Grannskap

Gott Grannskap är en webbtjänst som tillhandahåller direktkommunikation med grannar efter formell information till boende i närområdet och bygglovsansökan. Lösningen gör det möjligt för bygg- och markentreprenörer att se om kommunikationen når fram och gör det enkelt för grannar att ta kontakt.
Gott Grannskap har kunder som Lørenskog kommun, Vestby kommun, Skanska, Ø. M. Fjeld och Aspelin Ramm. Gott Grannskap är ett initiativ från Akotek AS.